A A A K K K
людям із порушенням зору
Центр надання адміністративних послуг
Врадіївської селищної ради

Інформаційна картка

Дата: 08.09.2021 15:20
Кількість переглядів: 358

                                                                                                Додаток 1

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   рішенням виконавчого комітету

                                                                                   Врадіївської  селищної  ради

                                                                                    від __________ 20__ року № ___

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

01-01 Реєстрація місця проживання/перебування особи

(назва адміністративної послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Врадіївської селищної ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Врадіївської селищної ради

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

56301, Миколаївська область, Первомайський район,

смт. Врадіївка  вул.  Героїв Врадіївщини, 126

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок, середа, четвер:   08.00 – 17.00

Вівторок:  08.00-20.00

П’ятниця : 08.00 – 16.00

Субота, неділя та святкові дні - вихідні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт: ЦНАП

Тел. (05135) 9___________;

e-mail :vrad_cnap@ukr.net

Офіційний сайт: vradiivska-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Закон України «Про місцеве самоврядування»
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»
Закон України «Про адміністративні послуги»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207
«Про затвердження правил реєстрації місця
проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/законного представника/представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 

1. Заява за формами наведеними відповідно у додатках 6,7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;

2. Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом);

3. Свідоцтво про народження ( для осіб, що не досягли 14- річного віку);

4. Квитанція про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

5.Документи, що підтверджують:

 право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за собою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

 право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи- довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою, згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

 проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації,- довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби) за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання;

6.Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

7.Заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання) ;

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

:документ, що посвідчує особу представника;

 документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних  представників.

У разі подання заяви внутрішньо-переміщеної особи подаються:

Документ, до якого вносяться відомості про місце перебування (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідка про звернення за захистом в Україні).

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

 

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до органу реєстрації (у тому числі до центру надання адміністративних послуг).

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України від 11.12.2003 року № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Закон України від 06.09.2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

10.2.

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу

 

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір: - у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати; - у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати. У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

10.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати за послугу

Платник: ПІБ

Одержувач: Врадіїв. УК/ Врадіївка/ 22012500

Код  37992030

МФО  899998

р/рах.  UA118999980334149879000014454  в ДКСУ м. Київ

Призначення платежу: плата за надання адміністративних послуг

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  • особа не подала необхідних документів або інформації;
  • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
  • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації місця перебування приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

 

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до паспорта громадянина України:

  • -у вигляді книжечки (зразка 1993 року) - шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 1 або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2;
  • -у формі картки - шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр). У разі непідключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки;

2.Внесення відомостей про реєстрацію місця перебування до довідки про звернення за захистом в Україні, зразок якої затверджується наказом МВС.

3.Формування і внесення даних про реєстрацію місця проживання особи до реєстру територіальної громади відповідно до Порядку;

4.Формування інформації про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її передачі до Реєстру;

5.Оформлення і видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за формами згідно з додатками 13 або 14 відповідно.

 

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг або у електронному вигляді.

15.

Примітка

У разі проживання особи без реєстрації місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція – попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
   Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень покладено на виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладенні адміністрат


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора